Identifikace materiálu
Čj. OVA 530/20 PID KORNBPTM4W6S
Čj. předkladatele 2020/103857-510 Datum autorizace 22.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální pojištění
Oblast práva Sociální zabezpečení/Sociální pojištění
Důvod předložení Návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2020 na základě aktuální potřeby zmírnit ekonomické dopady na zaměstnavatele v souvislosti s šířením infekčního onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.
Popis Předloženým zákonem se navrhuje zaměstnavateli jako poplatníkovi pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti prominout placení tohoto pojistného za měsíce červen, červenec a srpen 2020. Podmínky nároku na toto prominutí jsou nastaveny tak, aby se zaměstnavatelé snažili zachovat zaměstnanost u svých zaměstnanců.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.5.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 25.5.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 568 ze dne 25.5.2020
Znění PDF
DOC
(135 kB)
(184 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBPXMCKBH.doc 22 kB 25.5.2020
Materiál ma_KORNBPXMCKBH.docx 37 kB 25.5.2020
Průvodní dopis pd_KORNBPXMCKBH.docx 387 kB 25.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk