Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBPSHPYHP
Čj. předkladatele MPO 187862/20/71300/01000 Datum autorizace 30.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova internet; plán legislativních prací; služby
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace; Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele
Důvod předložení Na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2020.
Popis Cílem návrhu novely zákona je adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.6.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.5.2020 – 26.6.2020 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČMKOS , ČTÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBPSHPYHP.docx 110 kB 30.5.2020
Návrh usnesení us_KORNBPSHPYHP.doc 53 kB 30.5.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBPSHPYHP.doc 55 kB 30.5.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBPSHPYHP.docx 42 kB 30.5.2020
Materiál ma_KORNBPSHPYHP.doc 79 kB 30.5.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBPSHPYHP.doc 74 kB 30.5.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBPSHPYHP.docx 27 kB 30.5.2020
Průvodní dopis pd_KORNBPSHPYHP.docx 520 kB 30.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk