Identifikace materiálu
Čj. OVA 492/20 PID KORNBPMKG8CA
Čj. předkladatele MPO 197205/20/41500/01000 Datum autorizace 15.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova kvalifikace
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Řešení problému plnění kvalifikačních předpokladů v souvislosti s omezeními zavedenými v důsledku boje proti šíření epidemie koronaviru SARS-CoV-2.
Popis Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.6.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 18.5.2020 Číslo Sněmovního tisku 881 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 546 ze dne 18.5.2020
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(170 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBQ7B6UYL.docx 12 kB 2.6.2020
Materiál ma_ALBSBQ7B6UYL.docx 24 kB 2.6.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBQ7B6UYL.docx 14 kB 2.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk