Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBPKCETTG
Čj. předkladatele MPO 112219/20/41500/01000 Datum autorizace 18.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů do meziresortního připomínkového řízení
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Usnesení vlády č. 478/2020 ze dne 27. dubna 2020 ukládá MPO v bodě II. b) předložit vládě do 30. června 2020 návrh tohoto zákona.
Popis Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů do meziresortního připomínkového řízení
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.5.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.5.2020 – 4.6.2020 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ERÚ , MF , MSP , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBPKCETTG.docx 108 kB 18.5.2020
Návrh usnesení us_KORNBPKCETTG.docx 33 kB 18.5.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBPKCETTG.docx 19 kB 18.5.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBPKCETTG.docx 98 kB 18.5.2020
Materiál ma_KORNBPKCETTG.docx 38 kB 18.5.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBPKCETTG.docx 6504 kB 18.5.2020
Průvodní dopis pd_KORNBPKCETTG.docx 525 kB 18.5.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBPKCETTG.pdf 47 kB 18.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk