Identifikace materiálu
Čj. OVA 756/20 PID KORNBPKCETTG
Čj. předkladatele MPO 112219/20/41500/01000 Datum autorizace 18.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Usnesení vlády č. 478/2020 ze dne 27. dubna 2020 ukládá MPO v bodě II. b) předložit vládě do 30. června 2020 návrh tohoto zákona.
Popis Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů do meziresortního připomínkového řízení
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.8.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 27.7.2020 Číslo Sněmovního tisku 966 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 772 ze dne 27.7.2020
Znění PDF
DOC
(208 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.5.2020 – 4.6.2020 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ERÚ , MF , MSP , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBS6BWMDA.docx 12 kB 4.8.2020
Materiál ma_KORNBS6BWMDA.docx 105 kB 4.8.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBS6BWMDA.docx 6103 kB 4.8.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBS6BWMDA.docx 26 kB 4.8.2020
Průvodní dopis pd_KORNBS6BWMDA.docx 20 kB 4.8.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBS6BWMDA.docx 43 kB 4.8.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk