Identifikace materiálu
Čj. OVA 484/20 PID KORNBPJBEGPH
Čj. předkladatele MPO 25545/20/71600/01000 Datum autorizace 13.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), ve znění nařízení vlády č. 120/2020 Sb.
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova rozhlasové a televizní vysílání
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Mediální právo (tisk; rozhlas; televize; internet)
Důvod předložení Čl. II bodu 1 zákona č. 252/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a zákon č. 438/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
Popis Aktualizace harmonogramu procesu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2, když se navrhuje posunutí původně stanoveného termínu 30. června 2020, ve kterém mělo dojít k dokončení celého procesu přechodu, o 4 měsíce, tj. do 31. října 2020.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.5.2020 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 25.5.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 556 ze dne 25.5.2020
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(178 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBPJBEGPH.docx 75 kB 13.5.2020
Návrh usnesení us_KORNBPJBEGPH.docx 22 kB 13.5.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBPJBEGPH.docx 22 kB 13.5.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBPJBEGPH.docx 24 kB 13.5.2020
Materiál ma_KORNBPJBEGPH.docx 72 kB 13.5.2020
Průvodní dopis pd_KORNBPJBEGPH.docx 50 kB 13.5.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBPJBEGPH.docx 73 kB 13.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk