Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBPHH7M4H
Čj. předkladatele 12156/2020-MZE-11191 Datum autorizace 21.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova veterinární činnost; vzdělávání a výchova; zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Veterinární péče
Důvod předložení Návrh vyhlášky reaguje na změny provedené novelou veterinárního zákona v oblasti vzdělávání veterinárních lékařů působících v klinickém veterinárním lékařství.
Popis Hlavním cílem návrhu vyhlášky je upravit oblast doplňkového studia klinických veterinárních lékařů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.5.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.5.2020 – 11.6.2020 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBPHH7M4H.docx 14 kB 21.5.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBPHH7M4H.doc 74 kB 21.5.2020
Materiál ma_KORNBPHH7M4H.doc 68 kB 21.5.2020
Průvodní dopis pd_KORNBPHH7M4H.zip 51 kB 21.5.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBPHH7M4H.zip 23 kB 21.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk