Identifikace materiálu
Čj. OVA 452/20 PID KORNBPAL9ETG
Čj. předkladatele MPSV-2020/87840-510 Datum autorizace 4.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o odložení splatnosti a snížení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů Návrh zákona o odložení splatnosti a snížení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální pojištění
Oblast práva Sociální zabezpečení/Sociální pojištění
Důvod předložení zmírnění dopadů vyvolaných epidemií COVID-19 na zaměstnavatele
Popis odklad splatnosti pojistného na sociální zabezpečení
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.5.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 7.5.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 516 ze dne 7.5.2020
Znění PDF
DOC
(204 kB)
(170 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBPDKMU6J.doc 23 kB 7.5.2020
Materiál ma_KORNBPDKMU6J.docx 41 kB 7.5.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBPDKMU6J.docx 24 kB 7.5.2020
Průvodní dopis pd_KORNBPDKMU6J.docx 387 kB 7.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk