Identifikace materiálu
Čj. OVA 443/20 PID KORNBPA8UGCB
Čj. předkladatele MZDR 18414/2020/LEG Datum autorizace 4.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova veřejné zdraví; zdravotnictví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Návrhem se reaguje i na skutečnost, že Městský soud v Praze svým rozsudkem některá mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vydaná podle § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví zrušil jako nezákonná.
Popis Cílem návrhu zákona je reagovat na dosavadní zkušenosti s epidemií onemocnění COVID-19 a upravit vymezení mimořádných opatření, která jsou v této souvislosti oprávněné přijímat Ministerstvo zdravotnictví a ostatní orgány ochrany veřejného zdraví, tak, aby jejich obsah byl dostatečně jasný.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.5.2020 Stav materiálu Y - skartováno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBPA8UGCB.doc 94 kB 4.5.2020
Návrh usnesení us_KORNBPA8UGCB.doc 52 kB 4.5.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBPA8UGCB.docx 23 kB 4.5.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBPA8UGCB.doc 102 kB 4.5.2020
Materiál ma_KORNBPA8UGCB.doc 60 kB 4.5.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBPA8UGCB.doc 124 kB 4.5.2020
Průvodní dopis pd_KORNBPA8UGCB.rtf 3455 kB 4.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk