Identifikace materiálu
Čj. OVA 391/20 PID KORNBNWF689T
Čj. předkladatele MPO 52763/20/51000/01000 Datum autorizace 22.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova bankovnictví; mezinárodní obchod; podnikání
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení stanovení bližších parametrů
Popis nařízení implementuje novelu zákona č. 58/1995 Sb. (poskytování záruk za splacení úvěru exportní pojišťovnou)
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.4.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 24.4.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 459 ze dne 24.4.2020
Znění PDF
DOC
(126 kB)
(176 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBP3GC92S.docx 42 kB 27.4.2020
Průvodní dopis pd_KORNBP3GC92S.docx 312 kB 27.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk