Identifikace materiálu
Čj. OVA 389/20 PID KORNBNWDC9NO
Čj. předkladatele NSA-0125/2020/01 Datum autorizace 22.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Národní sportovní agentura
Klíčová slova ekonomika; sport
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení S cílem naplnit výše uvedený záměr je předkládán návrh zákona, jehož přijetí umožní Národní sportovní agentuře poskytovat od data nabytí jeho účinnosti finanční podporu sportu ze státního rozpočtu podle § 3d odst. 1 písm. c) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění ke dni podání návrhu, a kontrolovat její použití u jejích příjemců podle § 3d odst.1 písm. c) téhož zákona
Popis Mimořádná opatření vlády, jejichž přijetí bylo v souvislosti s koronavirovou krizí nezbytné, spočívající, mimo jiné, v uzavření sportovišť a v přerušení činnosti sportovních organizací, přinesla sportovním organizacím zásadní dopady, které bez rychlých opatření státu, spočívajících v konkrétní aktivní pomoci státu sportovním organizacím při řešení této situace, mohou být fatální. V důsledku mimořádných opatření došlo k výpadkům plánovaných příjmů sportovních organizací, se kterými tyto organizace nemohly ve svých rozpočtech počítat a nepočítaly
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.4.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 23.4.2020 Číslo Sněmovního tisku 839 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 447 ze dne 23.4.2020
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(179 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBNYD6ZNJ.doc 37 kB 24.4.2020
Materiál ma_KORNBNYD6ZNJ.doc 62 kB 24.4.2020
Průvodní dopis pd_KORNBNYD6ZNJ.docx 30 kB 24.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk