Identifikace materiálu
Čj. OVA 364/20 PID KORNBNPJNH17
Čj. předkladatele MPSV-2020/76878-510 Datum autorizace 16.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální pojištění
Oblast práva Sociální zabezpečení/Nemocenské pojištění
Důvod předložení Materiál se předkládá na základě aktuální potřeby přijmout další opatření v sociálním zabezpečení v návaznosti na nařízená mimořádná opatření při epidemii v roce 2020.
Popis Navrhuje se od 1. dubna 2020 po dobu platnosti mimořádného opatření při epidemii zvýšit ošetřovné poskytované z nemocenského pojištění ze 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu.
Poznámky Z časových důvodů se k návrhu zákona připomínkové řízení nekonalo a hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo provedeno.
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.4.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 17.4.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 418 ze dne 17.4.2020
Znění PDF
DOC
(204 kB)
(180 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBNRK55BH.doc 22 kB 17.4.2020
Materiál ma_ALBSBNRK55BH.docx 62 kB 17.4.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBNRK55BH.docx 1239 kB 17.4.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBNRK55BH.docx 30 kB 17.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk