Identifikace materiálu
Čj. OVA 361/20 PID KORNBNPB8BGH
Čj. předkladatele 18525/2020-MZE-11193 Datum autorizace 16.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská politika
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Iniciativní materiál ministra zemědělství mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2020 reagující na mimořádnou situaci způsobenou mimořádnou epidemií COVID – 19
Popis Předmětem návrhu nařízení vlády jsou tak pouze legislativně technické nezbytné změny 16 dotačních nařízení vlády, které reagují na nové prováděcí nařízení Komise (EU) č. 501/2020 ze dne 6. dubna 2020 kterým dochází k posunutí jednotného termínu podávání žádostí o evropské zemědělské dotace, a to až k 15. červnu 2020.
Poznámky Z důvodu časové neodkladnosti a věcné nezbytnosti, vzhledem k mimořádné situaci způsobené epidemií onemocnění COVID-19, požádal pan ministr dopisem ze dne 9. dubna 2020, čj. 17989/2020-MZE-11193, paní ministryni spravedlnosti a předsedkyni Legislativní rady vlády o udělení úplné výjimky z požadavku připomínkového řízení a z požadavku provedení hodnocení dopadů regulace (RIA). Této žádosti bylo, v souladu s čl. 76 Legislativních pravidel vlády a podle bodu 5.7 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), vyhověno dopisem paní ministryně ze dne 14. dubna 2020, čj. 13797/2020-UVCR.
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.4.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 27.4.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 465 ze dne 27.4.2020
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(177 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBP4AMK41.docx 39 kB 28.4.2020
Průvodní dopis pd_KORNBP4AMK41.docx 43 kB 28.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk