Identifikace materiálu
Čj. OVA 356/20 PID KORNBNNGU801
Čj. předkladatele MV- 60429-1/OBP-2020 Datum autorizace 14.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova vojáci a vojenství
Oblast práva Správní právo/Bezpečnost a požární ochrana
Důvod předložení Na základě aktuální potřeby v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 v zařízeních provozovaných poskytovateli sociálních služeb.
Popis Vláda povolá k záchranným pracem spočívajícím ve vykonání pomocných prací 360 vojáků v činné službě.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.4.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 14.4.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 417 ze dne 14.4.2020
Znění PDF
DOC
(202 kB)
(178 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBNNKQQAE.docx 24 kB 14.4.2020
Průvodní dopis pd_KORNBNNKQQAE.doc 62 kB 14.4.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBNNKQQAE.docx 23 kB 14.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk