Identifikace materiálu
Čj. OVA 345/20 PID KORNBNHDEUZK
Čj. předkladatele MV-59792-1/LG-2020 Datum autorizace 9.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova krizové řízení
Oblast práva Správní právo/Bezpečnost a požární ochrana
Důvod předložení Na základě aktuální potřeby.
Popis Cílem návrhu je , aby výrobci léčivých přípravků, kteří mají významné výrobní kapacity na území České republiky, získali statut prvku kritické infrastruktury.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.4.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 9.4.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 397 ze dne 9.4.2020
Znění PDF
DOC
(203 kB)
(177 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBNHFZZY0.docx 54 kB 9.4.2020
Průvodní dopis pd_KORNBNHFZZY0.doc 48 kB 9.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk