Identifikace materiálu
Čj. OVA 344/20 PID KORNBNHCZS56
Čj. předkladatele MV- 48521-4/OBP-2020 Datum autorizace 9.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova policie; vojáci a vojenství
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory
Důvod předložení Návrh se předkládá na základě aktuální potřeby. Cílem je zabezpečení řádného plnění úkolů Policie ČR.
Popis Novelou nařízení vlády č. 83/2020 Sb. se navyšuje maximální počet vojáků, které lze povolat k plnění úkolů Policie ČR, o další dva tisíce. (Navýšení z 2096 na 4096 povolaných vojáků).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.4.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 9.4.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 398 ze dne 9.4.2020
Znění PDF
DOC
(203 kB)
(178 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBNHFVF23.docx 24 kB 9.4.2020
Průvodní dopis pd_KORNBNHFVF23.doc 62 kB 9.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk