Identifikace materiálu
Čj. OVA 335/20 PID KORNBNECRLDE
Čj. předkladatele 20257/2020-31 Datum autorizace 6.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu.
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova podnikání
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Živnostenské právo a podnikání; Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá na základě aktuální potřeby regulace vztahů v oblasti cestovního ruchu a to v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, krizovým opatřeními vlády a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.
Popis Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.4.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 6.4.2020 Číslo Sněmovního tisku 820 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 384 ze dne 6.4.2020
Znění PDF
DOC
(202 kB)
(180 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBNEJ9Q3P.doc 22 kB 6.4.2020
Materiál ma_KORNBNEJ9Q3P.doc 81 kB 6.4.2020
Průvodní dopis pd_KORNBNEJ9Q3P.docx 163 kB 6.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk