Identifikace materiálu
Čj. OVA 306/20 PID KORNBN8S6B8V
Čj. předkladatele 19600/2020-31 Datum autorizace 1.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova podnikání
Oblast práva Občanské právo/Fyzické osoby
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá na základě aktuální potřeby zajistit znalost identity vybraných (potenciálně nemocných) osob, a to v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, krizovými opatřeními vlády a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky Průvodní dopis na předsedkyni LRV je vložen v další části materiálu.
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.4.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 1.4.2020 Číslo Sněmovního tisku 814 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 373 ze dne 1.4.2020
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(180 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBNAD58YN.doc 22 kB 2.4.2020
Materiál ma_ALBSBNAD58YN.doc 80 kB 2.4.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBNAD58YN.doc 39 kB 2.4.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBNAD58YN.docx 163 kB 2.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk