Identifikace materiálu
Čj. OVA 298/20 PID KORNBN8E7292
Čj. předkladatele 144/2020-LO-SP/2 Datum autorizace 31.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova soudnictví
Oblast práva Civilní právo procesní/Exekuce a výkon rozhodnutí; Civilní právo procesní/Insolvence a konkurz; Civilní právo procesní/Občanské právo procesní; Občanské právo/Právnické osoby
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá z důvodu akutní potřeby, která vznikla v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu pro epidemii nového koronaviru SARS-CoV-2.
Popis Návrh zákona obsahuje některé urgentní změny na poli práva procesního, insolvenčního, exekučního a obchodních korporací, jejichž cílem je reagovat na důsledky mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci při epidemii koronaviru SARS-CoV-2.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.4.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 31.3.2020 Číslo Sněmovního tisku 807 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 350 ze dne 31.3.2020
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(180 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBN8NFXMU.docx 19 kB 31.3.2020
Materiál ma_ALBSBN8NFXMU.docx 99 kB 31.3.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBN8NFXMU.docx 23 kB 31.3.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBN8NFXMU.pdf 288 kB 31.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk