Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBN4EQW7N
Čj. předkladatele 40733/2019-5/LEG Datum autorizace 15.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů.
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova pracovně-právní vztahy; zdravotnická zařízení; zdravotnictví; zdravotní služby
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Novela navazuje na změny v zákoně č. 95/2004 Sb., týkající se úpravy odborného dohledu, a dále vychází z poznatků a potřeb praxe.
Popis Cílem návrhu je upravit zejména personální zabezpečení lůžkové péče v pracovních dnech v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek jen „mimo běžnou pracovní dobu".
Poznámky K návrhu nebylo provedeno hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad na základě rozhodnutí předsedkyně Legislativní rady vlády čj. 11011/2020-UVCR ze dne 20. března 2020.
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.6.2020 Stav materiálu 7PK - zařazeno do evidence OVL
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.4.2020 – 7.5.2020 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa ČMKOS , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-KPZ , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , praha-city , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBQPKYP9W.doc 89 kB 23.6.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBQPKYP9W.docx 22 kB 23.6.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBQPKYP9W.doc 82 kB 23.6.2020
Materiál ma_KORNBQPKYP9W.docx 30 kB 23.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBQPKYP9W.doc 144 kB 23.6.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBQPKYP9W.doc 144 kB 23.6.2020
Průvodní dopis pd_KORNBQPKYP9W.doc 164 kB 23.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk