Identifikace materiálu
Čj. OVA 277/20 PID KORNBN3K329D
Čj. předkladatele 18742-2020-31 Datum autorizace 26.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova podnikání
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Živnostenské právo a podnikání
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá na základě aktuální potřeby změnit přechodná ustanovení zákona o realitním zprostředkování v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, krizovými opatřeními vlády a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.4.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 30.3.2020 Číslo Sněmovního tisku 806 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 329 ze dne 30.3.2020
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(179 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBN8FYJD9.doc 22 kB 31.3.2020
Materiál ma_KORNBN8FYJD9.doc 50 kB 31.3.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBN8FYJD9.docx 13 kB 31.3.2020
Průvodní dopis pd_KORNBN8FYJD9.docx 163 kB 31.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk