Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBN3BEMI5
Čj. předkladatele MO 95460/2020-8694 Datum autorizace 26.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova armáda; vojáci a vojenství
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Návrh vyhlášky je předkládán k provedení § 39 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, v rámci mimořádných opatření.
Popis Jediným cílem vyhlášky je poskytnout vojákovi z povolání při zabezpečení péče o dítě mladší 13 let, dítě nebo osobu v domácnosti, která je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I, a osamělému vojákovi, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky, služební volno z důvodu, že dětské výchovné zařízení, v jehož péči jinak je, nebo škola, do které chodí, byly uzavřeny na základě mimořádných opatření při epidemii v roce 2020. Služební volno se poskytne po celou dobu uzavření dětského výchovného zařízení nebo školy, trvá-li po tuto dobu potřeba péče.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.3.2020 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBN7CHR7H.docx 18 kB 30.3.2020
Průvodní dopis pd_KORNBN7CHR7H.pdf 134 kB 30.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk