Identifikace materiálu
Čj. OVA 241/20 PID KORNBMVKWLZG
Čj. předkladatele MZDR 12597/2020/LEG Datum autorizace 20.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotní pojištění; zdravotní pojišťovny
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zdravotní pojištění
Důvod předložení Mimo Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2020.
Popis Cílem návrhu novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je prodloužení lhůty, v níž mají osoby samostatně výdělečně činné předložit přehled příjmů a výdajů z roku 2019, a odpuštění penále z neodvedeného pojistného v období trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 69/2020 Sb., a v období bezprostředně následujícím.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.3.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 23.3.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 269 ze dne 23.3.2020
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(180 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBMYM5QS2.docx 12 kB 23.3.2020
Materiál ma_KORNBMYM5QS2.docx 24 kB 23.3.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBMYM5QS2.docx 24 kB 23.3.2020
Průvodní dopis pd_KORNBMYM5QS2.docx 152 kB 23.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk