Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBMTE6N2B
Čj. předkladatele MV-98962/LG-2019 Datum autorizace 18.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o občanských průkazech
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova občanské průkazy
Oblast práva Správní právo/Všeobecná a vnitřní správa
Důvod předložení Na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2020.
Popis Cílem návrhu zákona je zapracovat změny, které vychází z nového nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu, do vnitrostátních předpisů. Návrh nového zákona by měl současně přehodnotit a zefektivnit probíhající procesy, snížit administrativní a časovou zátěž kladenou na občana a na orgány vykonávající přenesenou působnost v souvislosti s vydáním občanského průkazu a změnit obsah údajů vedených v občanském průkazu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.3.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.3.2020 – 17.4.2020 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSA , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBMTE6N2B.docx 38 kB 18.3.2020
Návrh usnesení us_KORNBMTE6N2B.docx 19 kB 18.3.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBMTE6N2B.doc 40 kB 18.3.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBMTE6N2B.doc 502 kB 18.3.2020
Materiál ma_KORNBMTE6N2B.doc 301 kB 18.3.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBMTE6N2B.doc 414 kB 18.3.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBMTE6N2B.doc 46 kB 18.3.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBMTE6N2B.docx 26 kB 18.3.2020
Průvodní dopis pd_KORNBMTE6N2B.pdf 314 kB 18.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk