Identifikace materiálu
Čj. OVA 279/20 PID KORNBMRHNYFM
Čj. předkladatele 77900/20 Datum autorizace 16.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jana Hrnčíře, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 779)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ---
Oblast práva ---
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je zrušit osvobození od daně z příjmů právnických osob u příjmů z podílu na zisku, vyplácených dceřinnou společností, která je daňovým rezidentem ČR, její mateřské společnosti, která daňovým rezidentem ČR není
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.4.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 1.4.2020 Číslo Sněmovního tisku 779 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 356 ze dne 1.4.2020
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(175 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(122 kB)
(35 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.3.2020 – 25.3.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPO , MZV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBN9LACBT.doc 26 kB 1.4.2020
Stanovisko st_KORNBN9LACBT.doc 61 kB 1.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk