Identifikace materiálu
Čj. OVA 221/20 PID KORNBMNQ8UTB
Čj. předkladatele MV- 48521-1/OBP-2020 Datum autorizace 15.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova policie; vojáci a vojenství
Oblast práva Správní právo/Bezpečnost a požární ochrana
Důvod předložení Cílem je posílení sil Policie ČR v souvislosti s opatřeními přijatými v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2.
Popis Vládě se předkládá návrh nařízení, kterým mají být k plnění úkolů Policie ČR povoláni vojáci v činné službě a příslušníci Celní správy ČR.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.3.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 15.3.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 212 ze dne 15.3.2020
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(176 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBMRE6PC4.docx 24 kB 16.3.2020
Průvodní dopis pd_KORNBMRE6PC4.doc 62 kB 16.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk