Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBMLCGQNQ
Čj. předkladatele MO 76983/2020-8694 Datum autorizace 11.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova armáda; vojáci a vojenství
Oblast práva Ústavní právo/Bezpečnost a armáda
Důvod předložení Návrh nařízení vlády je předkládán podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2020.
Popis Ozbrojené síly České republiky reagují na zhoršující se bezpečnostní prostředí organizačními změnami – výstavbou nových organizačních celků a reorganizací některých celků stávajících či změnami v systému velení a řízení. Návrh zohledňuje především potřeby Armády České republiky (vznik nových činností a vznik nových organizačních struktur) a Vojenského zpravodajství (změna v činnostech) a v jednotlivostech se dotýká i Vojenské policie a Hradní stráže.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.3.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.3.2020 – 25.3.2020 Adresa připomínek eklep@army.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBMLCGQNQ.doc 76 kB 11.3.2020
Návrh usnesení us_KORNBMLCGQNQ.doc 28 kB 11.3.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBMLCGQNQ.doc 31 kB 11.3.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBMLCGQNQ.docx 40 kB 11.3.2020
Materiál ma_KORNBMLCGQNQ.rtf 216 kB 11.3.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBMLCGQNQ.rtf 256 kB 11.3.2020
Průvodní dopis pd_KORNBMLCGQNQ.pdf 196 kB 11.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk