Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBMFGFNP7
Čj. předkladatele MSMT-2491/2020-1 Datum autorizace 12.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova vzdělávání a výchova
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Na základě aktuální potřeby v návaznosti na přijetí novely školského zákona vyhlášené pod č. 167/2018 Sb.
Popis Navrhuje se zrušení ustanovení, kterým se s účinností od 1. 9. 2020 stanovuje povinnost zaměstnat ve třídě mateřské školy, ve které se vzdělávají děti mladší 3 let, dalšího nepedagogického pracovníka.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.4.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.3.2020 – 2.4.2020 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBMFGFNP7.docx 62 kB 12.3.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBMFGFNP7.doc 69 kB 12.3.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBMFGFNP7.docx 30 kB 12.3.2020
Materiál ma_KORNBMFGFNP7.doc 86 kB 12.3.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBMFGFNP7.docx 23 kB 12.3.2020
Průvodní dopis pd_KORNBMFGFNP7.doc 51 kB 12.3.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBMFGFNP7.doc 33 kB 12.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk