Identifikace materiálu
Čj. OVA 558/20 PID KORNBMCM4YA7
Čj. předkladatele MF-31252/2019/32-7 Datum autorizace 12.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Programové prohlášení vlády, Plán legislativních prací vlády
Popis Materiál obsahuje změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2021. Mezi navrženými změnami je např. zavedení stravenkového paušálu; osvobození od pobytového poplatku pro doprovod dětských pacientů, pokud je jim pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění; rozšíření pravomoce obcí při stanovení místního koeficientu daně z nemovitých věcí; postupné zvyšování sazeb spotřebních daní z tabáku.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.6.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 22.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 910 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 665 ze dne 22.6.2020
Znění PDF
DOC
(202 kB)
(183 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.3.2020 – 9.4.2020 Adresa připomínek Pripominkove.Rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSA , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBQUJCE5Q.doc 26 kB 23.6.2020
Materiál ma_ALBSBQUJCE5Q.docx 238 kB 23.6.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBQUJCE5Q.doc 484 kB 23.6.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBQUJCE5Q.docx 24 kB 23.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBQUJCE5Q.docx 301 kB 23.6.2020
Rozdílová tabulka rt_ALBSBQUJCE5Q.docx 52 kB 23.6.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBQUJCE5Q.docx 50 kB 23.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk