Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBM8HN2QH
Čj. předkladatele MSMT-8318/2020-2 Datum autorizace 2.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova školství; vysoké školství
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Materiál se předkládá na základě Plánu legislativních prací pro rok 2020, který schválila vláda usnesením vlády č. 870 ze dne 9. prosince 2019.
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, lze považovat za novelu technického charakteru, která nebude mít zásadní dopady do práv a povinností regulovaných subjektů. Návrh zákona se dotýká především problematiky vysokého školství a částečně regionálního školství. Návrh reaguje zejména na některé problémy, které byly identifikovány při implementaci novely zákona o vysokých školách č. 137/2016 Sb.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 31.3.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.3.2020 – 30.3.2020 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa ČSÚ , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NÚKIB , praha-city , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBM8HN2QH.doc 94 kB 2.3.2020
Návrh usnesení us_KORNBM8HN2QH.docx 16 kB 2.3.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBM8HN2QH.docx 21 kB 2.3.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBM8HN2QH.docx 107 kB 2.3.2020
Materiál ma_KORNBM8HN2QH.doc 404 kB 2.3.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBM8HN2QH.docx 95 kB 2.3.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBM8HN2QH.docx 114 kB 2.3.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBM8HN2QH.docx 326 kB 2.3.2020
Průvodní dopis pd_KORNBM8HN2QH.docx 35 kB 2.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk