Identifikace materiálu
Čj. OVA 442/20 PID KORNBLPBTN4R
Čj. předkladatele MK-S 1014/2020 Datum autorizace 11.2.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo kultury
Klíčová slova dovoz a vývoz; kultura
Oblast práva Správní právo/Kultura a umění; Finanční právo/Celní právo
Důvod předložení Návrh zákona je předkládán v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2020 z důvodu potřeby adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních statků.
Popis Návrh zákona stanovuje postup orgánů České republiky, dojde-li ke vstupu kulturních statků ze třetích zemí na celní území Evropské unie v rozporu s právními předpisy těchto zemí. Jedná se o první část adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních statků.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.6.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 15.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 900 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 639 ze dne 15.6.2020
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(181 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.2.2020 – 10.3.2020 Adresa připomínek eklep@mkcr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBQMFP46U.docx 13 kB 17.6.2020
Materiál ma_KORNBQMFP46U.docx 76 kB 17.6.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBQMFP46U.docx 36 kB 17.6.2020
Průvodní dopis pd_KORNBQMFP46U.docx 29 kB 17.6.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBQMFP46U.docx 20 kB 17.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk