Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBLPBTN4R
Čj. předkladatele MK-S 1014/2020 Datum autorizace 11.2.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo kultury
Klíčová slova dovoz a vývoz; kultura
Oblast práva Správní právo/Kultura a umění; Finanční právo/Celní právo
Důvod předložení Návrh zákona je předkládán v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2020 z důvodu potřeby adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních statků.
Popis Návrh zákona stanovuje postup orgánů České republiky, dojde-li ke vstupu kulturních statků ze třetích zemí na celní území Evropské unie v rozporu s právními předpisy těchto zemí. Jedná se o první část adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních statků.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.2.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.2.2020 – 10.3.2020 Adresa připomínek eklep@mkcr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBLPBTN4R.docx 64 kB 11.2.2020
Návrh usnesení us_KORNBLPBTN4R.docx 16 kB 11.2.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBLPBTN4R.docx 19 kB 11.2.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBLPBTN4R.docx 65 kB 11.2.2020
Materiál ma_KORNBLPBTN4R.docx 49 kB 11.2.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBLPBTN4R.docx 35 kB 11.2.2020
Průvodní dopis pd_KORNBLPBTN4R.docx 29 kB 11.2.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBLPBTN4R.docx 19 kB 11.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk