Identifikace materiálu
Čj. OVA 140/20 PID KORNBLGHZBXH
Čj. předkladatele 74500/20 Datum autorizace 6.2.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 745)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova volby
Oblast práva Ústavní právo/Volby a referenda
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je umožnit voličům zažádat o vydání voličského průkazu i u obecního nebo zastupitelského úřadu, u kterých nejsou zapsáni v seznamu voličů, přičemž tyto úřady by následně s příslušným úřadem, který vede seznam voličů, ve kterém je volič zapsán, žádost vyřídily a voliči voličský průkaz vydaly.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.2.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 24.2.2020 Číslo Sněmovního tisku 745 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.2.2020 – 14.2.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MSP , MV , MZV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBM4CBXWM.doc 28 kB 24.2.2020
Stanovisko st_ALBSBM4CBXWM.doc 60 kB 24.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk