Identifikace materiálu
Čj. OVA 126/20 PID KORNBLCH4W2J
Čj. předkladatele 73500/20 Datum autorizace 31.1.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Václava Klause a Zuzany Majerové Zahradníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 735)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova financování a investice; politická strana; volby
Oblast práva Ústavní právo/Politické strany
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrh zákona je úprava financování politických stran a hnutí z darů nebo jiného bezúplatného plnění. Dále je cílem též zvýšení limitu výdajů na volební kampaň pro volby do PSP z 90 mil. na 200 mil. Kč včetně DPH.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.2.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 24.2.2020 Číslo Sněmovního tisku 735 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Připomínkové řízení
Termín připomínek 31.1.2020 – 10.2.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MSP , MV , ÚDHPSPH
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBM4C2TX5.doc 28 kB 24.2.2020
Stanovisko st_ALBSBM4C2TX5.doc 60 kB 24.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk