Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBLCEL4BL
Čj. předkladatele MPO 7980/20/41500/01000 Datum autorizace 6.2.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Meziresortní připomínkové řízení
Popis Nahrazení vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 360/2002 Sb., kterou se stanovuje způsob tvorby rezervy pro zajištění vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.2.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.2.2020 – 27.2.2020 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SÚJB , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBLCEL4BL.docx 108 kB 6.2.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBLCEL4BL.docx 31 kB 6.2.2020
Materiál ma_KORNBLCEL4BL.docx 23 kB 6.2.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBLCEL4BL.docx 16 kB 6.2.2020
Průvodní dopis pd_KORNBLCEL4BL.docx 525 kB 6.2.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBLCEL4BL.docx 18 kB 6.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk