Identifikace materiálu
Čj. OVA 655/20 PID KORNBLAHQ9R1
Čj. předkladatele MF-31119/2019/32-7 Datum autorizace 29.1.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně; daň z příjmu
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Programové prohlášení vlády, Plán systémového snížení administrativní zátěže podnikatelů - usnesení vlády ze dne 8. července 2019 č. 486
Popis Materiál obsahuje návrh zákona, kterým dojde k rozšíření institutu paušální daně.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.6.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 29.6.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 684 ze dne 29.6.2020
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.1.2020 – 26.2.2020 Adresa připomínek Pripominkove.Rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSA , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBR2MLJTX.doc 26 kB 29.6.2020
Materiál ma_ALBSBR2MLJTX.doc 878 kB 29.6.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBR2MLJTX.doc 1764 kB 29.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBR2MLJTX.doc 584 kB 29.6.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBR2MLJTX.docx 33 kB 29.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk