Identifikace materiálu
Čj. OVA 801/20 PID KORNBL5KVYK2
Čj. předkladatele ČÚZK-00093/2020-11 Datum autorizace 24.1.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Český úřad zeměměřický a katastrální
Klíčová slova zeměměřičství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Katastr nemovitostí
Důvod předložení Předkládá se na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2020.
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.7.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.1.2020 – 21.2.2020 Adresa připomínek eklep@cuzk.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ERÚ , HKČR , KML , KOM , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NÚKIB , praha-city , SMOČR , ÚNMZ , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBQTDKQH4.docx 70 kB 22.6.2020
Návrh usnesení us_KORNBQTDKQH4.docx 19 kB 22.6.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBQTDKQH4.docx 22 kB 22.6.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBQTDKQH4.docx 64 kB 22.6.2020
Materiál ma_KORNBQTDKQH4.docx 42 kB 22.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBQTDKQH4.docx 58 kB 22.6.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBQTDKQH4.docx 139 kB 22.6.2020
Průvodní dopis pd_KORNBQTDKQH4.docx 42 kB 22.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk