Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBL5J7FHM
Čj. předkladatele 3021/2020 Datum autorizace 28.1.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotnictví; zdravotní pojištění
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Plán přípravy vyhlášek na rok 2019
Popis Smyslem navrhované právní úpravy je aktualizovat zavedený jednotný a jednoznačný systém oceňování vykázaných a uznaných zdravotních služeb pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění, podle kterého všechny zdravotní pojišťovny postupují při oceňování shodně.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.3.2020 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.1.2020 – 18.2.2020 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa ČMKOS , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBMNDN2RL.doc 93 kB 19.3.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBMNDN2RL.doc 27 kB 19.3.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBMNDN2RL.docx 32 kB 19.3.2020
Materiál ma_KORNBMNDN2RL.docx 34 kB 19.3.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBMNDN2RL.docx 34 kB 19.3.2020
Průvodní dopis pd_KORNBMNDN2RL.doc 160 kB 19.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk