Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBL3FHBKT
Čj. předkladatele 3084/2020-31 Datum autorizace 24.1.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova veřejné zakázky
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Veřejné zakázky a koncese
Důvod předložení Předkládá se na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2020.
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.1.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.1.2020 – 21.2.2020 Adresa připomínek marketa.adamkova@mmr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSA , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBL3FHBKT.docx 14 kB 24.1.2020
Návrh usnesení us_KORNBL3FHBKT.docx 15 kB 24.1.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBL3FHBKT.docx 19 kB 24.1.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBL3FHBKT.doc 232 kB 24.1.2020
Materiál ma_KORNBL3FHBKT.docx 53 kB 24.1.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBL3FHBKT.docx 100 kB 24.1.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBL3FHBKT.doc 186 kB 24.1.2020
Průvodní dopis pd_KORNBL3FHBKT.pdf 213 kB 24.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk