Identifikace materiálu
Čj. OVA 192/20 PID KORNBKTKW34Z
Čj. předkladatele MF-33360/2019/2702-5 Datum autorizace 14.1.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova finanční sektor; finanční trh; úvěrové a finanční instituce
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Novela především implementuje evropskou směrnici BRRD II. Mezi hlavní změny patří vymezení osob podléhajících řešení krize a skupin podléhajících řešení krize; stanovení pravidel týkajících se minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky; omezení prodeje podřízených způsobilých závazků neprofesionálním zákazníkům; odstranění povinnosti povinných osob zahrnout do smluvní dokumentace doložku smluvního uznání odpisu a konverze; stanovení nové pravomoci ČNB vyhlásit moratorium předcházející řešení krize.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.6.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 8.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 904 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 609 ze dne 8.6.2020
Znění PDF
DOC
(208 kB)
(179 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.1.2020 – 11.2.2020 Adresa připomínek tomas.muller@mfcr.cz
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBQPMD576.docx 13 kB 18.6.2020
Materiál ma_ALBSBQPMD576.docx 183 kB 18.6.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBQPMD576.docx 313 kB 18.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBQPMD576.docx 287 kB 18.6.2020
Rozdílová tabulka rt_ALBSBQPMD576.docx 306 kB 18.6.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBQPMD576.docx 23 kB 18.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk