Identifikace materiálu
Čj. OVA 192/20 PID KORNBKTKW34Z
Čj. předkladatele MF-33360/2019/2702-5 Datum autorizace 14.1.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova finanční sektor; finanční trh; úvěrové a finanční instituce
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Novela především implementuje evropskou směrnici BRRD II. Mezi hlavní změny patří vymezení osob podléhajících řešení krize a skupin podléhajících řešení krize; stanovení pravidel týkajících se minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky; omezení prodeje podřízených způsobilých závazků neprofesionálním zákazníkům; odstranění povinnosti povinných osob zahrnout do smluvní dokumentace doložku smluvního uznání odpisu a konverze; stanovení nové pravomoci ČNB vyhlásit moratorium předcházející řešení krize.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 4.3.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.1.2020 – 11.2.2020 Adresa připomínek tomas.muller@mfcr.cz
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBMCKDXKS.docx 74 kB 3.3.2020
Návrh usnesení us_KORNBMCKDXKS.docx 28 kB 3.3.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBMCKDXKS.docx 24 kB 3.3.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBMCKDXKS.docx 113 kB 3.3.2020
Materiál ma_KORNBMCKDXKS.docx 119 kB 3.3.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBMCKDXKS.docx 308 kB 3.3.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBMCKDXKS.docx 281 kB 3.3.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBMCKDXKS.docx 295 kB 3.3.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBMCKDXKS.docx 123 kB 3.3.2020
Průvodní dopis pd_KORNBMCKDXKS.zip 60 kB 3.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk