Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBJZK6G9V
Čj. předkladatele MPSV-2019/239277-510/2 Datum autorizace 19.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova služby; sociální ochrana; sociální politika; sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády 2019
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.1.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.12.2019 – 22.1.2020 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , AVČR , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ERÚ , GIBS , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSA , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP_ZV , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBJZK6G9V.docx 70 kB 19.12.2019
Návrh usnesení us_KORNBJZK6G9V.docx 14 kB 19.12.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBJZK6G9V.docx 21 kB 19.12.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBJZK6G9V.docx 75 kB 19.12.2019
Materiál ma_KORNBJZK6G9V.docx 112 kB 19.12.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBJZK6G9V.docx 1243 kB 19.12.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBJZK6G9V.docx 161 kB 19.12.2019
Průvodní dopis pd_KORNBJZK6G9V.doc 374 kB 19.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk