Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBJZDF3D2
Čj. předkladatele MSMT-36223/2019-2 Datum autorizace 30.12.2019
Popis
Název materiálu Novela nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova vzdělávací program; vzdělávání a výchova
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Předložena mimo Plán legislativních prací vlády z důvodu potřeby právně zaktovit systém, který je dosud ověřován v rámci pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 školského zákona.
Popis Návrh má umožnit ukončovat střední vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání jak maturitní zkouškou, tak výučním listem
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.1.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.12.2019 – 21.1.2020 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBJZDF3D2.doc 94 kB 30.12.2019
Návrh usnesení us_KORNBJZDF3D2.doc 54 kB 30.12.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBJZDF3D2.docx 28 kB 30.12.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBJZDF3D2.docx 22 kB 30.12.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBJZDF3D2.docx 91 kB 30.12.2019
Materiál ma_KORNBJZDF3D2.docx 22 kB 30.12.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBJZDF3D2.docx 38 kB 30.12.2019
Průvodní dopis pd_KORNBJZDF3D2.docx 36 kB 30.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk