Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBJYBSFV8
Čj. předkladatele 555/2019-LO-SP Datum autorizace 18.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova trestní právo; veřejná správa
Oblast práva Trestní právo/Trestní právo hmotné
Důvod předložení V návaznosti na zrušení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a přijetí zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, je zapotřebí novelizovat i tuto vyhlášku, která v příloze č. 1 obsahuje odkaz na již zrušený zákon.
Popis Návrh vyhlášky se předkládá mimo Plán přípravy vyhlášek na rok 2019.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.1.2020 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSBKPJM46G.doc 32 kB 10.1.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBKPJM46G.doc 57 kB 10.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk