Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBJWBR75T
Čj. předkladatele MV-124196/LG-2019 Datum autorizace 16.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova matrika
Oblast práva Správní právo/Všeobecná a vnitřní správa
Důvod předložení Plán přípravy vyhlášek na rok 2019.
Popis Předloženo v návaznosti na aktuální novelu zákona o matrikách obsaženou ve sněmovním tisku č. 593.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.1.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.12.2019 – 10.1.2020 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČSÚ , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NÚKIB , praha-city , SMOČR , SMSCR , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBJWBR75T.docx 35 kB 16.12.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBJWBR75T.docx 27 kB 16.12.2019
Materiál ma_KORNBJWBR75T.docx 105 kB 16.12.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBJWBR75T.docx 997 kB 16.12.2019
Průvodní dopis pd_KORNBJWBR75T.pdf 286 kB 16.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk