Identifikace materiálu
Čj. OVA 117/20 PID KORNBJTFMK8C
Čj. předkladatele MF-27843/2019/3502 Datum autorizace 13.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb., a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova bankovnictví
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Návrhem zákona se provádí technické změny v zákoně č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb., jejichž nutnost vyplynula z aplikační praxe. Dále se pak provádí navazující změny v zákoně o České národní bance a v živnostenském zákoně.
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb., a další související zákony
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.2.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.12.2019 – 16.1.2020 Adresa připomínek platebni.sluzby@mfcr.cz
Připomínková místa ČNB , FA , HKČR , KML , KOM , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SPČR , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBLQC3SY5.docx 75 kB 12.2.2020
Návrh usnesení us_KORNBLQC3SY5.docx 27 kB 12.2.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBLQC3SY5.docx 19 kB 12.2.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBLQC3SY5.docx 60 kB 12.2.2020
Materiál ma_KORNBLQC3SY5.docx 59 kB 12.2.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBLQC3SY5.docx 106 kB 12.2.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBLQC3SY5.docx 113 kB 12.2.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBLQC3SY5.docx 80 kB 12.2.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBLQC3SY5.docx 137 kB 12.2.2020
Průvodní dopis pd_KORNBLQC3SY5.docx 33 kB 12.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk