Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBJTD22OF
Čj. předkladatele MPSV-2019/248918-510 Datum autorizace 19.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o přídavku na bydlení a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přídavku na bydlení
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova bytová politika; sociální ochrana; sociální politika; sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Návrhy se předkládají na základě Programového prohlášení vlády
Popis Návrh reviduje a sjednocuje poskytování finanční podpory státu v oblasti bydlení do jediné dávky – přídavku na bydlení
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.1.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.12.2019 – 22.1.2020 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-EK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBJTD22OF.docx 70 kB 19.12.2019
Návrh usnesení us_KORNBJTD22OF.docx 17 kB 19.12.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBJTD22OF.docx 37 kB 19.12.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBJTD22OF.zip 140 kB 19.12.2019
Materiál ma_KORNBJTD22OF.zip 125 kB 19.12.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBJTD22OF.zip 1740 kB 19.12.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBJTD22OF.docx 51 kB 19.12.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBJTD22OF.docx 140 kB 19.12.2019
Průvodní dopis pd_KORNBJTD22OF.docx 185 kB 19.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk