Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBJQ9JWMD
Čj. předkladatele 2019 / 128054 / CNB / 001 Datum autorizace 10.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o vydání zlaté mince „Hrad Bečov nad Teplou“ po 5 000 Kč
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Česká národní banka
Klíčová slova bankovnictví
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Zákon č. 6/1993 Sb.
Popis Návrh vyhlášky o vydání zlaté mince „Hrad Bečov nad Teplou“ po 5 000 Kč
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.4.2020 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.12.2019 – 6.1.2020 Adresa připomínek eklep@cnb.cz.
Připomínková místa MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBMUKP2SC.doc 31 kB 19.3.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBMUKP2SC.docx 18 kB 19.3.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBMUKP2SC.docx 17 kB 19.3.2020
Materiál ma_KORNBMUKP2SC.docx 573 kB 19.3.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBMUKP2SC.docx 26 kB 19.3.2020
Průvodní dopis pd_KORNBMUKP2SC.pdf 151 kB 19.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk