Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBJPFHD82
Čj. předkladatele MPSV-2019/224857-510/3 Datum autorizace 14.1.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova zdravotní postižení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení novelizace vyhlášky reaguje na změnu zákona č. 329/2011 Sb. provedenou zákonem č. 228/2019 Sb. s účinností 1.3.2020
Popis novelizace vyhlášky reaguje na změnu zákona č. 329/2011 Sb. provedenou zákonem č. 228/2019 Sb. s účinností 1.3.2020
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.2.2020 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.1.2020 – 4.2.2020 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-EK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSSOUD , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBM6EFDV4.docx 24 kB 26.2.2020
Průvodní dopis pd_KORNBM6EFDV4.pdf 676 kB 26.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk