Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBJKJ68TY
Čj. předkladatele MPO 91443/19/31300/01000 Datum autorizace 9.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova kvalifikace; školství
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Živnostenské právo a podnikání
Důvod předložení Důvodem předložení návrhu zákona je snaha o rozvoj řemesel a řešení nezájmu mladé generace o tyto obory, který je příčinnou nedostatku řemeslníků na trhu práce.
Popis Cílem návrhu zákona je zavedení institutu mistrovské zkoušky v ČR.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.1.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.12.2019 – 10.1.2020 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , ČBÚ , ČMKOS , DAČR , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBJKJ68TY.docx 68 kB 9.12.2019
Návrh usnesení us_KORNBJKJ68TY.doc 47 kB 9.12.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBJKJ68TY.docx 25 kB 9.12.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBJKJ68TY.docx 38 kB 9.12.2019
Materiál ma_KORNBJKJ68TY.docx 44 kB 9.12.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBJKJ68TY.doc 114 kB 9.12.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBJKJ68TY.doc 139 kB 9.12.2019
Průvodní dopis pd_KORNBJKJ68TY.docx 521 kB 9.12.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBJKJ68TY.doc 123 kB 9.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk