Identifikace materiálu
Čj. OVA 1125/19 PID KORNBJJHFJXM
Čj. předkladatele 66600/19 Datum autorizace 4.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Radka Vondráčka, Vojtěcha Pikala, Marka Bendy, Jana Chvojky, Marie Pěnčíkové, Radovana Vícha, Jana Farského, Markéty Pekarové Adamové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 666)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova jednací řád; parlament
Oblast práva Ústavní právo/Moc zákonodárná a parlamentní procedury
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je umožnit Kanceláři Senátu prodej upomínkových a propagačních předmětů vztahujících se k činnosti Senátu nebo Kanceláře Senátu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.12.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 16.12.2019 Číslo Sněmovního tisku 666 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 916 ze dne 16.12.2019
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(174 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(116 kB)
(36 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.12.2019 – 10.12.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJXH5N6W.doc 28 kB 17.12.2019
Stanovisko st_ALBSBJXH5N6W.doc 36 kB 17.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk