Identifikace materiálu
Čj. OVA 1125/19 PID KORNBJJHFJXM
Čj. předkladatele 66600/19 Datum autorizace 4.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Radka Vondráčka, Vojtěcha Pikala, Marka Bendy, Jana Chvojky, Marie Pěnčíkové, Radovana Vícha, Jana Farského, Markéty Pekarové Adamové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 666)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova jednací řád; parlament
Oblast práva Ústavní právo/Moc zákonodárná a parlamentní procedury
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je umožnit Kanceláři Senátu prodej upomínkových a propagačních předmětů vztahujících se k činnosti Senátu nebo Kanceláře Senátu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.12.2019 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 16.12.2019 Číslo Sněmovního tisku 666 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.12.2019 – 10.12.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_KORNBJSE8D6C.pdf 224 kB 12.12.2019
Obálka ob_KORNBJSE8D6C.doc 92 kB 12.12.2019
Návrh usnesení us_KORNBJSE8D6C.doc 52 kB 12.12.2019
Příloha návrhu usnesení up_KORNBJSE8D6C.doc 36 kB 12.12.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBJSE8D6C.doc 44 kB 12.12.2019
Materiál ma_KORNBJSE8D6C.pdf 542 kB 12.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk