Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBJHJLW9T
Čj. předkladatele 66300/19 Datum autorizace 3.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Heleny Válkové, Olgy Richterové, Marka Výborného, Romana Sklenáka, Zdeňka Ondráčka, Heleny Langšádlové, Martina Baxy, Věry Kovářové, Jany Levové a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. .../2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (sněmovní tisk č. 663)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova archivnictví; soudnictví
Oblast práva Civilní právo procesní/Advokacie; znalci; tlumočníci; notáři
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je opravit návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Návrh zasahuje do oblasti archivace, mění sankce a ruší evidování soukromých odměn.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.12.2019 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku 663 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.12.2019 – 10.12.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_KORNBJHJLW9T.pdf 229 kB 3.12.2019
Obálka ob_KORNBJHJLW9T.doc 92 kB 3.12.2019
Návrh usnesení us_KORNBJHJLW9T.doc 52 kB 3.12.2019
Materiál ma_KORNBJHJLW9T.pdf 567 kB 3.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk