Identifikace materiálu
Čj. OVA 45/20 PID KORNBJGL5K44
Čj. předkladatele 53540-2019-31 Datum autorizace 2.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova bytová politika; dotace; sociální politika
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení S ohledem na aktuální potřebu novelizace mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Cílem novely je především změna výpočtu maximálního možného příjmu domácnosti, a to tak, že se nadále nebude odvíjet od životního minima nýbrž od určeného násobku hrubé průměrné měsíční mzdy. Důvodem je rozšíření cílové skupiny osob a nezávislost jejího vymezení vůči životnímu minimu. Další významnější změnou je snížení doby předchozího nevyužívání nemovitosti v případě modernizace z 1 roku na 6 měsíců, což povede k rychlejší obnově zastaralého nevyhovujícího bytového fondu obcí.
Poznámky Zkrácený termín pro připomínky, zúžený okruh připomínkových míst a povolení výjimky z povinnosti provedení RIA. Odsouhlaseno dopisem ministryně a předsedkyně LRV č.j. 39611/2019-UVCR.
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.2.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 17.2.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 112 ze dne 17.2.2020
Znění PDF
DOC
(201 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.12.2019 – 6.12.2019 Adresa připomínek dana.tesarova@mmr.cz
Připomínková místa MF , MPSV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBLZBZD9M.docx 24 kB 21.2.2020
Průvodní dopis pd_KORNBLZBZD9M.pdf 44 kB 21.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk